Now showing items 1-1 of 1

    • Gazi Paşa Masalları ve Bunların Eğitimdeki Yeri 

      Korkmaz, İsmail Emre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      Bu çalışma Antalya iline bağlı Gazipaşa ilçesi‘nde sözlü geleneğimizin önemli bir parçası olan masalların unutulmasını önlemek ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın eğitimlerine olan katkılarını incelemek amacıyla ...