Show simple item record

dc.contributor.authorNas, Ahmet
dc.date.accessioned2019-09-10T10:32:00Z
dc.date.available2019-09-10T10:32:00Z
dc.date.issuedEylül 2019en_US
dc.date.submitted2019-08-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12432/3421
dc.description.abstractXVII. yüzyılın önemli tarihçilerinden “Hezârfen” lakabıyla tanınan ve bu lakabı hakedecek her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren tıp, tarih, dil, coğrafya, devlet teşkilatı ve tasavvuf gibi alanlarda eserler kaleme almış olan Hezârfen Hüseyin Efendi, batılı kaynaklarda dahil olmak üzere birçok eserden faydalanarak en önemli eserlerinden biri olan Tenkîhü‟t Tevârih-i Mülûk‟ü kaleme almıştır. Özet halinde genel bir tarih kitabı olma özelliği taşıyan eser, bir giriş, dokuz bölüm, bölümler içerisinde birtakım kısımlar ve iki hâtimeden oluşmaktadır. Eserinde sade bir dil kullanmayı tercih eden müellif, yaşadığı dönemin tarihi ve siyasi olaylarını kendi görüşlerini de ekleyerek aktarmış, zaman zaman idarecileri eleĢtirmekten çekinmemiştir. Bu çalışmada Tenkîhü‟t Tevârih-i Mülûk‟ün TBMM Milli Saraylar Kütüphanesi, Halîfe Abdülmecid Efendi Koleksiyonunda 3797 arşiv numaralı el yazması nüshası, Fransız Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonunda Supp. Turc 137 arşiv numaralı el yazması nüshası ve Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonunda bulunan Tarihi Türkî Halil Ağa 3 arşiv numaralı el yazması nüshası karşılaştırılmak suretiyle tek bir nüsha tesis edilmeye çalışılmıĢtır. Ana nüsha olarak kabul edilen TBMM Milli Saraylar Kütüphanesi, Halîfe Abdülmecid Efendi Koleksiyonunda 3797 arşiv numaralı el yazması nüshasıyla diğer iki nüsha arasındaki farklılıklar dipnotlarda gösterilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHezârfen Hüseyin Efendi, Osmanlı Tarihçiliği, Tenkîhü‟t Tevârih-i Mülûk, XVII. Yüzyıl, IV. Mehmeten_US
dc.titleHezârfen Hüseyin Efendi'nin Tenkîhü't-Tevârîh-i Mülûk İsimli Eserinin Tahlili ve Metin Tenkidien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record